แนวทางเบื้องต้นในการเลือกแบบประกันชีวิต

         

กรมธรรม์ประกันชีวิตส่วนบุคคล หรือเรียกว่ารายสามัญ ที่มีการนำเสนอและนิยมทำกันโดยทั่วไป มี 3 แบบ คือ
    1. แบบคุ้มครองตลอดชีพ
    2. แบบสะสมทรัพย์
    3. แบบมีกำหนดระยะเวลา


กรมธรรม์ทั้ง 3 แบบ ให้ความคุ้มครองฟื้นฐานเหมือนกัน คือ เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ บริษัทประกันจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า "ทุนประกัน" ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ตามจำนวนวงเงินที่ผู้เอาประกันได้ซื้อไว้ ซึ่งปกติจะมีวงเงินขั้นต่ำอยู่ที่ 50,000 บาท ส่วนวงเงินขั้นสูงไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของแต่ละบริษัท เมื่ออนุมัติในวงเงินทุนประกันเท่าใดแล้ว ก็ต้องจ่ายตามวงเงินที่ได้อนุมัติไว้ในกรมธรรม์นั้น เฉพาะกรมธรรม์แบบตลอดชีพนั้นระยะเวลาคุ้มครองจะไปสิ้นสุดเอาตอนที่ผู้เอา ประกันเสียชีวิต ไม่ว่าขณะนั้นจะอายุเท่าใดก็ตาม โดยปกติจะถืออายุ 99 ปี หรือ 100 ปี เป็นอายุสุดท้ายที่จะคุ้มครอง หากอายุครบ 99 ปี หรือ 100 ปี แล้วยังมีชีวิตอยู่ความคุ้มครองก็จะสิ้นสุดลงและบริษัทจะคืนทุนประกันให้กับ ผู้เอาประกันผู้นั้นทันที แต่สำหรับกรมธรรม์แบบมีกำหนดระยะเวลาหากผู้เอาประกันอยู่ครบสัญญาจะไม่ได้ รับเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์นั้นแม้ผู้เอาประกันจะไม่เสียชีวิตระหว่างที่ กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทประกันก็จะคืนทุนประกันให้แก่ผู้เอาประกันทันทีที่ผู้เอาประกันมี ชีวิตมีชีวิตอยู่ถึงวันสิ้นสุดสัญญา ดังนั้นกรมธรรม์ประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับการทำในลักษณะที่ต้องการผลตอบแทนทาง การเงินระยะยาวพร้อม ๆ กับได้รับความคุ้มครองหรือรับรองยอดเงินสุดท้ายที่ต้องการในทันทีที่บริษัท ประกันพิจารณาอนุมัติ หรือกล่าวได้ว่าเป็นกรมธรรม์ที่ได้ทั้งขึ้นทั้งล่อง คือเสียชีวิตก่อนครบสัญญาก็ได้รับเงิน หรืออยู่ครบสัญญาก็ได้รับเงินเหมือนกัน


แนวทางเบื้องต้นในการเลือกแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น หลังจากได้สำรวจหาความจำเป็นทางการเงิน โดยใช้แบบฟอร์มวิเคราะห์ความจำเป็นทางการเงิน ( Financial Needs Analysis ) แล้วจะช่วยให้เราทราบว่าเรามีความจำเป็นทางการเงินอยู่ในระดับใด หากปรากฏว่าเราเป็นผู้ที่มีความจำเป็นทางการเงินสูง คือมีตัวเลขสรุปว่ามีส่วนของหนี้สินรวมมากกว่าทรัพย์สินปัจจุบัน และมีสภาพคล่องทางการเงินต่ำ โดยมีเงินออมไม่มากนักหรือไม่มีเลย การมีกรมธรรม์ประกันชีวิตจะเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับปัญหาความจำ เป็นทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทันทีที่ผู้เป็นเสาหลัก ในการแบกรับภาระการเงินในปัจจุบันสูญเสียความสามารถในการหารายได้ ในกรณีนี้เราควรจะเลือกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือแบบมีกำหนดระยะ เวลามากกว่าแบบสะสมทรัพย์

ส่วนผู้ที่มีฐานะทางการเงินค่อนข้างลงตัว มีสภาพคล่องทางการเงินสูง การพิจารณากรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์ในแง่ของการลงทุนระยะยาวเพื่อรับผลตอบแทน ระยะยาวที่แน่นอนโดยไม่มีความเสี่ยง ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษารายละเอียดเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการลงทุนทาง การเงินและกระจายความเสี่ยงของการลงทุน

ที่มา: http://www.moneyfor-life.com/PRAKAN/webpage/knowledge/about%20assure/how_to_select/how_to_select.htm

Comment

Comment:

Tweet

SCB Life
ข้อดี
1) หัก ค่าลดหย่อนได้ ตามเงื่อนไข ได้ตามที่จ่ายจริง ส่วนแรกหักได้ 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท หักได้ไม่เกินเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
2) เงื่อนไขโดยทั่วไป เงินที่ชำระก็จะได้รับครบทั้งจำนวนหรือทยอยรับจนถึงวันกำหนดอายุกรมธรรม์ โดยหากเป็นประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายที่ประกันจ่ายไปตามเงื่อนไขก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินคืน=เงินที่คุณชำระ ยกเว้น บางที่เค้าจะยกเลิกกรมธรรม์ของคุณ หากพบว่าคุณมีเคสใช้บ่อยๆ ที่ไหนใดบ้างไปหาเอานะครับ แต่บางที่เค้าก็ระบุไว้เลยว่า ไม่มีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ของคุณก็มี

ข้อเสีย

1) ระัวังการเผลอใจ เนื่องจากติดตามของตัวแทนประกันที่เราทำไปก่อนหน้านี้ละครับ พึงทำเท่าที่เงินเหลือครับ จะได้ไม่ต้องมายกเลิกทีหลัง แล้วเงินที่จ่ายไปหากไม่ถึงระยะเวลาที่จ่ายคืน ก็สูญครับ เป็นกันเยอะโดยเฉพาะทำประกันทางโทร. เวลาสั้น ไม่ทันคิด ข้อเสนอดี จ่ายผ่านบัตร กว่าจะรู้ตัว จ่ายไปหลายงวดแล้ว
2) โดนยกเลิกสัญญาได้ ตามที่บอกข้างบน แต่ไม่ได้เป็นทุกที่ บางที่บางกรณีเท่านั้น ถ้าคุณสุขภาพแข็งแรง มีเงินเหลือ คิดว่าเป็นเงินเก็บ ก็ดีนะครับ บางคนบอกทำประกัน ไม่ได้เข้ารพ.ขาดทุน ผมว่าดีออก ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
3) บริษัทประกันที่คุณทำเจ๊ง นั่นละงานเข้า ถ้ามีกิจการรับช่วงต่อก็ดี อันนี้เรื่องประกันชีวิต ผมก็ไม่ค่อยชัดเจนหรอกนะ แต่ผมมีประสบการณ์กับประกันรถ ทำป.1 สัมพันธ์ตามกม. บริษัทเจ๊ง เงินที่สำรองซ่อมรถไปสูญเฉย มีแต่จม.แจ้งปีละฉบับ ว่ากำลังดำเนินการชำระบัญชีอยู่ กี่ปีแล้วเนี่ย
4) เงินมันด้อยค่าลงทุกวัน 10ปีผ่านไป เบี้ยที่คุณชำระไป 100,000 บาท ปีที่ 10 คุณก็ได้รับคืนโดยรวมครบตามนั้น แต่ 100,000 10 ปีหน้ามันน้อยกว่าปัจจุบันนะครับ ผมคิดแบบนักบัญชี ไม่คิดให้ปวดหัวก็ได้ในเรื่องนี้
โดยคุณโนบิต๊ะ
https://www.scblife.co.th/

#3 By SCB Life (110.170.25.179|110.170.25.179) on 2014-12-19 11:37

ปีนี้ยังไม่มีเงินส่ง ส่งรวมปีหน้าได้มั้ย

#2 By พิมพ์จันทร์คำชมภู (202.91.19.201) on 2010-11-05 02:55